Formlar
   
Form Adı Açıklama
Dosya
Formatı
Karşıdan
yüklemeler
e-Posta Talep Formu Üniversitemizde göreve başlayan personel ile birim adına açılacak e-posta adresleri için kullanılır.
(Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)
Excel Karşıdan Yükle
Misafir e-Posta Talep Formu Üniversitemizde Seminer/Etkinlik ve ders vermek için geçici görev yapan personele açılacak e-posta adresi için kullanılır.
(Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)
Excel Karşıdan Yükle
Lisanslı Yazılım Kullanımı
Taahhütnamesi
Üniversitemizde göreve başlayan kullanıcılar için birim tarafından doldurularak personelin imzasına müteakip üst yazı ekinde gönderilecektir. (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır) Excel Karşıdan Yükle
EBYS Kullanıcı Tanımlama
Formu
Üniversitemizde göreve başlayan kullanıcılar için birim tarafından doldurularak üst yazı ekinde gönderilecektir.
Gerek görüldüğü takdirde birim içi görev değişikliğinde de  kullanılılabilir.(Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)
Excel Karşıdan Yükle
Bilişim İlişki Kesme Formu Üniversitemizde görev yapmakta iken Nakil, İstifa, Vefat, Emeklilik gibi nedenlerle kurumumuzdan ilişiği kesilecek personel için doldurulacaktır. Excel Karşıdan Yükle
Web Servis Kullanıcı Formu Belirtilmedi (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır) Word Karşıdan Yükle
Statik Ip Talep Formu Belirtilmedi (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır) Word Karşıdan Yükle
Sunucu Tahsis Formu Belirtilmedi (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır) Word Karşıdan Yükle