MİSYON-VİZYON
MİSYONUMUZ

Karabük Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimsel alandaki faaliyetleri ile idari ve yönetimsel işlevleri için gerekli bilişim servislerini ve bu servislerle ilgili destek hizmetlerini, en iyi kalitede ve günümüz teknolojisine uygun olarak sunmak.
 

VİZYONUMUZ

Sürekli gelişen ve büyüyen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi için gelişen teknolojiler ışığında Karabük üniversitesinin en üst teknolojik yapılara kavuşturarak ulusal alanda öncü üniversiteler arasında yer almasını sağlamaktır.