Staj Başvuruları Hakkında
Daire Başkanlığımıza yapılacak olan staj başvurularının son tarihi 20.04.2018 olup bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Önemle duyurulur.

Not: Yaz okuluna kalacak öğrencilerimizin staj başvuruları kabul edilememektedir.