Statik ip taleplerinde uygulanan prosedür ve nedenleri
Prosedür:
Statik ip talep eden taraf   Statik ip talep formu   bilgilerini doldurarak 2 adet çıktısını alır sonra da formdaki "Gönder"e tıklayarak Sistem ve Network Grubuna bildirmiş olur. Sonra çıktısnı aldığı formları imzalayarak bilgi işleme teslim ettiğinde kendisine verilecek ip adresini formun bir nüshası ile birlikte alır. Formda İstenen Bilgilerle İlgili Açıklamalar:
- "Bilgisayar (Netbios/Host/Domain) Adı"  kısmı sadece "Kategorisi" "Bilgisayar" olanlar için doldurulacak diğer tüm bilgiler tüm kategoriler için mutlaka doldurulacaktır.

-" Kullanım Amacı " kısmına örnek olarak şunlar yazılabilir:
  ÖR: ftp sunucusu,   uzak eğitim çalışmaları için pc,    Ortak kullanım amaçlı Yazıcı , güvenlik amaçlı kamera....

"MAC adresi" hakkında:

Herhangi bir cihazın Mac adresini belirlemek için cihazın üzerindeki etiketlere , dökümanlarına bakabilirsiniz ya da aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:

Yazıcılar için konfigürasyon çıktısını alarak, çıktıda yazan MAC adresini görebilirsiniz.
Örneğin Canon LBP3360 yazıcısının configürasyon çıktısı için yazıcıda "OK" tuşuna sonra da "OK" tuşunun solundaki tuşa basarak ekranda "CONFIG. PAGE" yazısını görünce tekrar "OK" tuşuna basarak çıktı alabilirsiniz.

Eğer cihazın konfigürasyon çıktısını alamıyorsanız cihaza ip adresi verdikten sonra aşağıdaki işlemleri yaparak MAC adresini öğrenebilirsiniz.(Unutmayınız ki ip adresi alabilen her cihazın mutlaka bir MAC adresi vardır.)
 Cihaza bağlı aynı ağ üzerinde olan bir bilgisayardan cihaza verilen sabit ip'ye ping atınız.
 Ardından dos komut satırında "arp -a" komutunu yazarak gelen ekranda yazıcının ip adresinin bulunduğu satırdaki fiziksel(MAC) adresi alınız.
 DOS komut satırında ekrana gelen mac adresini kolayca kopyalayabilmek için Sağ tuş => işaretle => mac adresini işaretleyip => Sağ tuşa tıklayıp sonra da forma yapıştırabilirsiniz.
 
Bu bilgileri neden istiyoruz?

Loglardan belli bir ip'nin virüs, hatalı paket ya da aşırı trafik üretimi gibi ağda sorun yarattığı tespit edildiğinde eğer durum acil ise öncelikle cihaz sorumlusuna telefon edilerek acilen cihazı kapatması söylenir, sonra da cihazın fiziksel yeri bilindiğinden bizzat yerine giderek müdahalede bulunulur. Eğer sorun aciliyeti olan kritik bir durum değilse cihaz sorumlusuna mail göndererek yapması gerekenler bildirilir ve gerekirse telefon da edilerek işin takibi yapılır. Eğer sorun Teknik Destek Grubunun halledeceği bir iş ise Teknik Destek Grubuna da bildirilir.

Statik ip'nin hangi bloktan verileceğinin bilinmesi için Cihazın fiziksel yeri ve ne amaçla kullanılacağının da bilinmesi gereklidir. Örneğin Teknik Eğitim Fakültesi Binasında farklı kısımlarda(172.16.1.0/24 , 172.16.2.0/24 , 172.16.3.0/24 , 172.16.4.0/24 , 172.16.5.0/24 , 172.16.6.0/24) olmak üzere 6 farklı ip bloğu bulunmaktadır. 206 numaralı odadaki bir cihaza 172.16.1.0 grubundan bir ip verilmesi gerekirken, farklı bir gruptan ip verildiğinde sistem çalışmayacaktır. Ya da kameralara verilen ip'ler firewall'dan dışarıdan yetkisiz kişilerin erişimi için farklı kurallara tabi tutulduğundan eğer Cihazın kamera olduğu bilinmezse ilgili kurallar uygulanamayacağından güvenlik açığı oluşacaktır. Benzer durum statik ip kullanacak diğer cihazlar için de geçerlidir.

Çakışmaları önlemek için de statik ipler kayıt altına alınmalıdır. Örneğin Ali'nin cihazına verdiği statik ip'yi Veli de verirse sistem sağlıklı çalışmayacak ve sorunlar oluşacaktır. Bu yüzden de statik ip'lerin tek merkezden kayıt altına alınarak dağıtılması gerekmektedir.

Kullanıcıların o anda boş bulduğu herhangi bir ip'yi cihazlara vermesi önlenmeli. Çünkü aynı ip'yi başka birisi de kendi cihazına verebilir, ya da bu ip statik blokta değilse DHCP sunucusu bu ip'yi başka bir cihaza verebilir. Dinamik yani değişebilen ip'leri DHCP server dağıtmaktadır. DHCP sunucusunun hangi aralıktaki ip'leri dağıtacağı kurulumun ardından bir kez ayarlandıktan sonra bu aralıkta olmayan ip'ler statik olarak verilir. Örneğin DHCP dinamik ip bloğu 0 ile 200 arasında ayarlanmışsa cihazlara manuel olarak 0 ile 200 arasında ip set edilmemeli, cihazlarda bu aralıktan statik ip konfigürasyonu yapılmamalı, sadece 201 ile 254 arasındaki ip'ler cihazlarda statik olarak ayarlanmalı. Çünkü eğer bir kişi dinamik ip'lerden birini kendi cihazında statik olarak ayarlarsa bundan DHCP server'ın haberi olmaz ve o ip'yi başkalarına da dağıtmaya devam eder. Sonuçta aynı ip'yi alan birçok cihaz çakışmalara neden olur.