Network Hakkında
      Sistem ve Network Grubumuz Üniversitemiz merkez kampüs ve yerleşkelerindeki (Fakülteler, Meslek Yüksek Okullar, Lojmanlar vs.) öğrenci ve personeline, hem kendi, hem de bütün İnternet topluluğu ile aralarındaki iletişim için gerekli olan güvenli ve yüksek nitelikli ağ erişim olanağını sunmak ve sunulan ağ erişim hizmetinin sürekliliğini sağlamakta; Bilgi İşlem Daire Başkanlığının sunduğu servislerin ve üzerinde yer aldığı sunucuların kurulumu, işletimi, bakımı, güvenliği, yedeklenmesi ve 365 gün/24 saat hizmette tutulması için gerekli donanım ve yazılımların yönetimini sağlamaktır.
 
Görevlerimiz:
-          Kurum merkez ve uzak kampüslerinde ağ altyapısının ve ana sunucuların düzgün çalışması için tasarım ve destek sağlamak.
-          Merkez ve uzak yerleşkelerdeki kuruma ait ağ cihazlarının (yönlendirici, modem, anahtar) ve sunucularının kurulum, bakım ve ve entegrasyonunu sağlamak. Zyxel, vigor gibi modemler için "bridge ve routing modunda" g.shdsl ayarlarını yapmak.
-          Merkez ve uzak yerleşkelerdeki kurumun kullandığı program ve sunuculara kullanıcıların erişimini sağlayacak altyapıyı hazırlamak.
-          Merkez kampüs ve diğer yerleşkeler için Mrtg grafiklerinin hazırlanması takibi ve sunumu.
-          Ulaknet'le yapılan çalışmalar.(İkincil DNS, Dosya Arşivi , Balküpü-saldırı tespit- , voip , mrtg, anketler...)
-          VOIP sisteminin konfigürasyon ve uygulaması.
-          Uzak eğitim altyapısı.
-          Akıllı kart, Kartlı geçiş sistemi altyapısı.
-          Teknik Destek grubuna gerektiğinde yardım etmek, yönlendirmek.
-          Mevcut Ağın şemasının takibi ve olması gereken ağ altyapısının tasarımını yaparak uygulamak. (Fiber altyapının şeması da dahil.)
-          Yapısal kablolama mantığına uygun olarak veri nakleden ağları planlamak, tasarlamak, kurulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, 
-          Bilişim güvenliğini sağlamak ve geliştirmek.
-          Saldırı tespit sistemlerinin (IDS) tasarım ve yönetimini yapmak.
-          Firewall üzerinden Antivirüs ve antispam sistemlerinin tasarım ve yönetimini sağlamak.
-          Ağ trafiği loglarını tutmak ve olası sorunlara karşı düzenli olarak incelemek.
-          Ağın düzenli olarak kontrol edilerek bandGenişliği, virüs, saldırı, spam aktivitelerinin izlenerek önlem alınması.
-          MetroSwitch konfigürasyonu. Diğer yönetilebilir switch'lerin şifrelenmesi ve yönetimi. (tek switch olarak yönetimi, link aggrigation, mirror port, vlan...).
-          Uzak masaüstü bağlantılarının sağlanması
-          Sanal özel ağ (VPN) sistemlerinin tasarımı ve yönetimini sağlamak. 
-          Kütüphane veritabanları gibi üniversite ip'sini isteyen yapılar için proxy hizmetinin verilmesi.
-          Tüm IP bloklarının yönetim ve planlamasını sağlamak. Yazıcı, kamera, sunucu ve diğer ağ cihazlarına verilen ip'lerin takibi.
-          Eduroam(Ldap ve Radius destekli) altyapısı kurulum ve işletimi
-          İnternet hatlarının düzgün çalışmasını sağlamak. İnternet omurgasının yedekli ve dengeli halde çalışmasını sağlamak (traffic shapping, balancing ...). Mevcut ağ trafiğini takip ederek işlerliğini sağlamak, yönetmek ve denetlemek. Ağ üzerinde oluşan ya da oluşacağı düşünülen problemleri tespit etmek ve gidermek. Yürürlükte olan ağ yapısının performansını arttırmak amacıyla geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yaparak, yönetimine öneriler götürmek.
-          Bilişim için gerekli cihazları tespit etmek ve alınmasını sağlamak. Network altyapısının ve sunucu sistemleri ile sistem odasının güncel teknolojilere ve gereksinimlere göre yenilenmesi
-          Yeni yapılacak binalardaki fizibilite çalışmalarının planlanması, ağ projesinin hazırlanması, alınacak cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesi ve şartnamelerinin hazırlanması; inşa aşamasında kontrolörlüğün üstlenilmesi ve sonunda işin eksiksiz bir şekilde teslim alınmasını sağlamak. 
-          Bilişim dünyasındaki yenilikleri takip etmek, öğrenmek ve kuruma uygulanmasını sağlamak.
-          İnternetteki web sitelerine erişim, e-postaların iletimi, kurumsal yerleşkedeki web ve diğer hizmetlere erişimi sağlamak.
-          Yasaklı siteler ve port açma taleplerinin yönetimi.
-          Yazılım grubuna uygun ortam sağlamak ve problemlerine çözüm bulmak.
-          Web siteleri yazılım hatalarının ve güvenlik açıklarının bulunup düzeltilmesini sağlamak.
-          Web siteleri konfigürasyon yönetimi(php , mysql, access...)
-          Sunucuların disk bakımı, yedeği, defragment, scandisk, updateleri
-          Kurum içinde kritik verilerin güvenliğini planlamak, geliştirmek, yedeklemek.
-          Otomasyon yedekleme sistemleri.
-          Solaris, linux, windows2003-2008 sunucularının yönetimi. Terminal servislerininin yönetimi, Thinclient sistemi, iptables , DNS sistemi, Email sistemi, LDAP, proxy servisleri sunmak. IIS , Apache , FileZilla gibi web-ftp server kurulum ve yönetimi. MySql , MS SQL gibi veritabanı kurulum ve yönetimi, Active Directory , Linuxta Yerel ve Uzaktan Yönetim Araçları (Webmin…, xwindow) , Sanallaştırma , Kabuk programlama(linux ve dos) ...
FTP dosya paylaşımı sağlanması ve hesapların yönetimi.